Vyhlášky, usnesení a zápisy zastupitelstva

 

Místní vyhlášky

  

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice k-2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Úhřetice .pdf (187479) 25.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 3-2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad .pdf (113795) 25.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice 1-2020 o místním poplatku ze psů .pdf (205097) 25.2.2020
Strategický plán rozvoje sportu 2019 -2025 - Obec Úhřetice.pdf (636394) 16.9.2019
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 4/2018.pdf (2499707) 24.7.2018
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice 5/2018.pdf (623961) 24.7.2018
Obeně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 3/2018.pdf (572237) 24.7.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018.pdf (612501) 21.4.2018
Obecně závazná vyhláška 1/2018.pdf (661561) 21.4.2018
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č.2-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Úhřetice.pdf (2461142) 30.9.2015
Tržní řád č. 1/2014.PDF (3583788) 22.10.2014
Vyhláška č. 1-2012.PDF (3,4 MB) o místních poplatcích 1.1.2013
Vyhláška č. 2-2012.PDF (2 MB) o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2013
Vyhláška 1-2011 o místních poplatcích.PDF (291,3 kB) 31.12.2011
Veřejná vyhláška ze dne 2.12.2009 - Opatření obecné povahy ve věci povinnosti, ceny a měření stočného při používání sdružené obecní kanalizace v Úhřeticích.pdf (824,7 kB)

21.12.2009

Obecně závazná vyhláška Obce Úhřetice č. 2-2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.pdf (5,4 MB)

18.12.2009

Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č.1-2006 Požární řád obce Úhřetice.doc (67,5 kB)

08.03.2006

Obecně závazná vyhláška obce č.5-2004 -odpady.doc (43,5 kB)

Obecně závazná vyhláška obce č. 5/2004 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem(ruší vyhlášku č. 1/2000)

06.01.2005

Vyhláška č.2-2004 o závazných částech územního plánu obce Úhřetice.doc (81 kB)

29.04.2004

Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č.2-2001, kterou se vymezují některé povinnosti držitele psa.doc (27,5 kB)

10.04.2001


 

Usnesení

ROK 2018

Usnesení č. 2/2018.pdf (635480)

Usnesení č. 1/2018.pdf (682025)

 

ROK 2017

Usnesení č. 5/2017.pdf (696942)

Usnesení č. 4/2017.pdf (491451)

Usnesení č. 2/2017.pdf (617122)

Usnesení č. 1/2017.pdf (1150932)

 

ROK 2016

Usnesení č. 6/2016.pdf (685972)

Usnesení č. 5/2016.pdf (706567)

Usnesení č. 4/2016.pdf (546724)

Usnesení č. 3/2016.pdf (872224)

Usnesení č. 2/2016.pdf (856916)

Usnesení č. 1/2016.pdf (761711)

 

Rok 2015

Usnesení č. 8/2015.pdf (794334)

Usnesení č. 7/2015.pdf (706562)

Usnesení č. 6/2015.pdf (807056)

Usnesení č. 5/2015.pdf (1613257)

Usnesení č. 4/2015.pdf (2346025)

Usnesení č. 3/2015.pdf (3567484)

Usnesení č. 2/2015.pdf (874163)

Usneseni č. 1/2015.PDF (1267984)

 

Rok 2014

Usnesení č. 1-2014.pdf (1200868)

Usensení č. 2-2014.PDF (1387815)

Usnesení č. 3-2014.pdf (1221942)

Usnesení č. 4-2014.pdf (1189766)

Usnesení č. 5-2014.pdf (1119408)

Usnesení č. 6-2014.PDF (1293916)

 

Rok 2013

Usnesení č. 1-2013.pdf (173 kB)

Usnesení č. 2-2013.pdf (709910)

Usnesení č. 3-2013.pdf (1094921)

Usnesení č. 4-2013.pdf (596846)

Usnesení č. 5-2013.pdf (1168238)

Usnesení č. 6-2013.pdf (1195537)

 

Rok 2012

Usnesení č. 1-2012.pdf (482,2 kB)

Usnesení č. 2-2012.PDF (1,2 MB)

Usnesení č. 3-2012.PDF (1,1 MB)

Usnesení č. 4-2012.pdf (1,5 MB)

 

Rok 2011

Usnesení č. 1-2011.PDF (563 kB)

Usnesení č. 2-2011.PDF (1,1 MB)

Usnesení č. 3-2011.PDF (615,4 kB)

Usneseni c. 4-2011.PDF (1,1 MB)

Usneseni c. 5-2011.PDF (391,8 kB)

 

Rok 2010

Usnesení č. 1-2010.pdf (500,8 kB)

Usnesení č. 2-2010.pdf (1,7 MB)

Usnesení č. 3-2010.PDF (956,9 kB)

Usnesení č. 4-2010.PDF (973,7 kB)

Usnesení č. 5-2010.PDF (947,7 kB)

Usnesení č. 6-2010.PDF (536,1 kB)

Usnesení č. 7-2010.PDF (600,9 kB)

 

Rok 2009

Usnesení č. 1-2009.pdf (35,4 kB)

Usnesení č. 2-2009.pdf (47 kB)

Usnesení č. 3-2009.pdf (65,1 kB)

Usnesení č. 4-2009.pdf (95,6 kB)

Usnesení č. 5-2009.pdf (67,2 kB)

Usnesení č. 6-2009.pdf (56,3 kB)

 

Rok 2008

Usnesení č. 1-2008.pdf (309,9 kB)

Usnesení č. 2-2008.pdf (306,4 kB)

Usnesení č. 3-2008.pdf (305,3 kB)

 

Rok 2007

Usnesení č. 1-2007.doc (239 kB)

Usnesení č. 2-2007.pdf (300,5 kB)

Usnesení č. 3-2007.pdf (304,9 kB)

Usnesení č. 4-2007.pdf (307,4 kB)

Usnesení č. 5-2007.pdf (304,8 kB)

Usnesení č. 6-2007.pdf (301,4 kB)

Usnesení č. 7-2007.pdf (306,2 kB)

Usnesení č. 8-2007.pdf (307,2 kB)

 

Zápisy z veřejného zasedání zastupitelstva

ROK 2018

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 26. 3. 2018.pdf (3431668)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 8.3.2018.pdf (7395596)

 

ROK 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.12.2017 1. část.pdf (3708849)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konané dne 11.12.2017 2. část.pdf (3794236)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 18.9.2017.pdf (3834707)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice  konaného dne 26.6.2017.pdf (4666025)

Zapis ze zasedání  zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 22.5.2017.pdf (4462289

Zápis ze zasedání zastupitelstvo obce Úhřetice konaného dne 27.2.2017.pdf (7188155)

 

ROK 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 19.12.2016.pdf (6580398)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 11.11.2016.pdf (4456155)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 26.9.2016.pdf (5263516)

Zápis ze zasedení zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 27.6.2016.pdf (6298267)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 9.5.2016.pdf (6534342)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 15. 2. 2016.pdf (7951308)
 

 

Rok 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 18.12.2015.pdf (7169108)

Zápis ze zasedání zastupitelstvo obce Úhřetice konaného dne 19.10.2015.pdf (5869014)

Zápis z jednání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 21.9.2015.pdf (4923537)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 31.8.2015.pdf (9130883)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. června 2015.pdf (6738937)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 11. května 2015.pdf (1307764)

Zápis se zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 2. března 2015.pdf (5231486)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva  obce konaného dne 19. ledna 2015.PDF (6651314)

 

Rok 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 1. 2014.pdf (4587419)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28. 4. 2014.pdf (326565)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 6.2014.pdf

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 9. 2014.pdf (5063234)

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.pdf (1,5 MB)

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 10. 11. 2014.pdf (4,3 MB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014.PDF (6779270)

Vyjádření ověřovatele zápisu.PDF (541002)


 

 

 

Rok 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.1.2013.pdf (890,3 kB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.4.2013.pdf

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 6. 2013.pdf (5821122)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 29. 7.2013.pdf (2047803)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 10. 2013.pdf (4637690)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 12. 2013.pdf (4835498)

 

 

Rok 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 19. 3. 2012.PDF (3,5 MB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4. 6. 2012.PDF (4,4 MB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 9. 2012.PDF (4,8 MB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. 12. 2012.pdf (408,7 kB)

 

Rok 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27. 12.2011.PDF (1,6 MB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 9.12.2011.PDF (5 MB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16. 2. 2011.PDF (4,1 MB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 5. 2011.PDF (5 MB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 9. 2011.PDF (5,5 MB)

 

Rok 2010

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 3.2.2010.pdf (1,2 MB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 7.4.2010.pdf (1,8 MB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 9.6.2010.PDF (2,7 MB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 21.7.2010.pdf (225,2 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 1. 10.2010.PDF (1,8 MB)

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 4.11.2010.PDF (4,7 MB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 22. 12. 2010.PDF (4,5 MB)

 

Rok 2009

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 18.3.2009.pdf (128,3 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 2.12.2009.pdf (154 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 2.9.2009.pdf (182,2 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 29.4.2009.pdf (127,1 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 4.2.2009.pdf (103 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 10.6.2009.pdf (201 kB)

 

Rok 2008

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 23.4.2008.pdf (73,7 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2008.pdf (54 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 20.2.2008.pdf (51 kB)

 

Rok 2007

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 17.10.2007.pdf (47,7 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 28.11.2007.pdf (51,5 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 5.9.2007.pdf (47,2 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 7.3.2007.pdf (46,7 kB)

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 14.5.2007.pdf (50,4 kB)

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů