O titul vesnice roku 2011

 

Slavnostní předávání ocenění Oranžová stuha Pardubického kraje roku 2011 v rámci celostátní soutěže "Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova", které se uskutečnilo dne 27. září 2011 v Senátu České republiky

Fotogalerie: O titul Vesnice roku 2011

/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1742-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1334-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1348-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1353-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1377-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1382-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1399-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1400-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1406-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1410-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1412-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1413-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1414-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1563-jpg/
/album/fotogalerie-o-titul-vesnice-roku-2011/mg-1566-jpg/

Slavnostního předávání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Pardubickém kraji, které se uskutečnilo dne 17. srpna 2011 v Poříčí u Litomišle

 

Krajské kolo - slavnostní předání - FOTO

Prezentace naší obce k soutěži Vesnice roku 2011

Návštěva komise hodnotící obce o titul Vesnice roku

 

z webových stránek Pardubického kraje

Zlatou stuhu si za výborné výsledky ve všech sledovaných kritériích odnese Poříčí u Litomyšle, Bílou stuhu za činnost mládeže získal Janov a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí dostaly Jaroměřice. Lukavice u Ústeckoorlicka bodovala společenským životem a dostala Modrou stuhu, Uhřetice na Chrudimsku byly oceněny za spolupráci obce a zemědělského subjektu Oranžovou stuhou a Voleč na Pardubicku obdržela Cenu naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích.

Do soutěže Vesnice roku 2011 se v Pardubickém kraji přihlásilo 26 obcí, což je o dvě více než v loňském roce. „Jedinečný přínos soutěže Vesnice roku spatřuji v tom, že povzbuzuje obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Obce tímto získávají prostor ukázat své úspěchy a navíc mohou získat milion korun do své pokladny, pokud uspějí v celorepublikovém kole. Naším přáním samozřejmě je, aby naši účastníci uspěli nejenom v celostátním kole, ale i třeba v evropském finále,“ řekl radní Pardubického kraje pro zemědělství, venkov a životní prostředí Václav Kroutil. Do celostátních kol dalších soutěží postupují nositelé Zlaté, Zelené a Oranžové stuhy. Slavnostní vyhodnocení krajského kola se uskuteční 17. srpna 2011 ve vítězné  obci Poříčí, která je příkladná péčí o obec a pospolitostí. Poříčí se snaží vytvářet podmínky pro příjemný život svých obyvatel a je to vesnice zajímavá i pro turisty. Členitý ráz krajiny a zástavba dodává obci patřičný ráz „obce venkovského charakteru“, konstatovala krajská komise..

Soutěže se mohly zúčastnit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 6300 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

V hodnotící komisi byli zástupci ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí, Pardubického kraje, oceněných obcí z minulých dvou ročníků, památkáři, krajináři, zástupci svazu knihovníků a Spolku pro obnovu venkova.

 

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Pardubickém kraji

 

Zlatá stuha – obec Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy

Modrá stuha - za společenský život - obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí

Bílá stuha - za činnost mládeže - obec Janov, okres Svitavy

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu - obec Úhřetice, okres Chrudim

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí - obec Jaroměřice, okres Svitavy

Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): obec Voleč, okres Pardubice

Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): obec Voleč, okres Pardubice

 

V rámci soutěže byla hodnocena tato kritéria:

l. Koncepční dokumenty

2. Společenský život

3. Aktivita občanů

4. Podnikání

5. Péče o stavební fond a obraz vesnic

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu

9. Připravované záměry

10. Informační technologie obce

  

www.vesniceroku.cz/

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů