Události v obrazech

 

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s obecním úřadem vítají nejmladší občánky naší obce. Při slavnostním vítání občánků využíváme existenci naší mateřské školky a dobré spolupráce s paní ředitelskou a učitelkou. Vystoupení dětí MŠ určitě slavnostní obřad zpříjemní a zkrášlí.  

 

 

Stříbrné, zlaté, diamantové svatby

 

 

 

Rekonstrukce ulice, chodníky, vjezdy

  

Nový asfalt v uličce 2011

 

 

Cesta ke střelnici

 

Cestu pod názvem "Polní cesta VC4" v k.ú. Úhřetice řešil dodavatelsky a investorsky v rámci Programu rozvoje venkova částečně z prostředků Evropské unie Pozemkový úřad Chrudim. Navržená cesta je součástí plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Úhřetice.

 

 

Nové ulice, chodníky, vjezdy- říjen 2008

 

 

 

 

 Čarodějnice

Stejně jako vánoční besídka  tak i rej čarodějnic velkých i malých je tradiční událostí . Na hřišti za víceúčelových sálem se sejde mnoho místních, ale i cizích lidí z okolí. Společně posedí u ohně, děti si zasoutěží,  zamlsají a zatancují společně s dospělými za doprovodu hudební produkce. Vždy je připraveno grilování klobás, makrel a dostatečné množství tekutého občerstvení. Na závěr nezklame ani ohňostroj, který dle našeho úsudku je každým rokem lepší a lepší.

 

 

 

Vánoční akce

Každý rok se pořádá tradiční setkání u vánočního stromu na návsi obce.

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů