TJ Sokol Úhřetice, z.s., IČ 43498566

Adresa:   Úhřetice 36, 538 32 Úhřetice

Bankovní účet číslo:  270550336/0300

 

 

Kontakty:

 

Předseda spolku:                        Ing. Jíří Netolický                    tel. 777 690 874

Členové výkonného výboru:        Martin Hypšman                      tel. 605 166 218

                                                 Pavla Slavíková                      tel. 724 796 367

 

info@sokoluhretice.cz

www.sokol-uhretice.rajce.idnes.cz

 

Činnost spolku

TJ SOKOL ÚHŘETICE, z. s.

ČINNOST SPOLKU ZA ROK 2016

 

V lednu bylo zpracováno vyúčtování neinvestiční dotace od Obce Úhřetice za rok 2015 a v termínu podáno na Obecní úřad. Během měsíce února proběhlo zajištění zpracování účetnictví za rok 2015, které bylo zpracováno paní Karlíkovou, účetní České unie sportu Chrudim. Následně bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2015 a zajištěno zveřejnění účetních výkazů za roky 2014 a 2015 ve veřejném rejstříku. Dne 30. března se uskutečnila valná hromada v místní tělocvičně. Valné hromady se zúčastnilo 9 členů spolku. Programem jednání byla rekapitulace činnosti za rok 2015, odsouhlasení hospodaření spolku za rok 2015, plán na rok 2016 a posledním bodem byla diskuse. Po schválení hospodaření, byly odeslány výkazy Informačním systémem České unie sportu.

Řešilo se také vybavení tělocvičny. Byl opět pověšen basketbalový koš, dočasně do doby, než bude nová tělocvična. Koupil se nový pingpongový stůl, nová síť na volejbal, dva míče na basketbal, badmintonové pálky a pálky na stolní tenis.

 

A teď k našim akcím:

Po splnění veškerých povinností, následovala příprava dětského karnevalu, který se uskutečnil 5. března v místní tělocvičně. Pánové pomohli s vyhnáním pavouků a vymetením pavučin. Dámy uklidily tělocvičnu, umyly stoly a společnými silami jsme proměnili tělocvičnu k nepoznání. Karneval opět ovládli klauni, kteří měli pro děti připraveny hry, soutěže a sladké odměny. V letošním roce děti dostaly dort s klaunem, na kterém si moc pochutnaly. Velký zájem byl i o malování na obličej. Radost udělaly vystřelovací konfety a nechyběly ani balónky. Můžeme tedy říci, že se karneval moc vydařil.

Přehoupli jsme se do dubna a následovaly přípravy na čarodějnice. Nácvik vystoupení malých a velkých čarodějnic nám dal trochu více práce a starostí, ale výsledek stál za to. 30. dubna čarodějnice vylétly za krásného počasí a zatančily svůj čarodějnický tanec. Pro radost všech postavili pánové za pomocí místních hasičů krásnou hranici, které vévodila čarodějnice na koštěti. A velký dík patří i Jiřímu Netolickému za zajištění kouřových i světelných efektů. Nechyběly ani soutěže pro děti a písničky na přání. Děti lovily pařáty, kosti a uši v pilinách, vařily lektvary, navlékaly náramky a korále. Pevně věříme, že si to všichni užili stejně jako my. Na závěr nechyběl za doprovodu hudby již tradiční ohňostroj.

O prázdninách probíhala příprava nové akce stanování na hřišti, na které navazovalo pořádání prvního posvícení. Ve dnech 12. a 13. srpna se na hřišti postavila stanová vesnička a stanování mohlo začít. Přes den byla pro děti připravena šipkovaná. Děti vyrazily ve dvou skupinách ke střelnici, pokračovaly do Úhřetické Lhoty a zpátky na hřiště do Úhřetic, kde hledaly schovaný poklad. V poledne se podával výborný gulášek a odpoledne si vyzkoušely požární útok za asistence místních hasičů. Proběhla také vodní bitva. Večer si opekly špekáčky, aby se posilnily na noční hru, která se všem moc líbila a kterou si užili nejen děti, ale i rodiče. Ráno nechyběla rozcvička za doprovodu Michala Davida a proslulého hitu Poupata a dopoledne jsme se rozešli do svých domovů. Večer nás čekala další akce a to naše první posvícenská zábava. Pro děti byl zajištěn menší skákací hrad a k poslechu a tanci hrála hudba na přání. Po desáté hodině proběhla hra o ceny, kdy návštěvníci mohli vyhrát například osobního strážce, výlet do Tater pro tři, božský klid, ale také zlatou cihličku nebo dům na klíč. Posvícení bylo zakončeno ohňostrojem.

Během srpna probíhaly přípravy na již tradiční akci „Rozloučení s prázdninami“. V letošním roce v duchu olympijských her. Za horkého počasí děti skákaly přes švihadlo, zdolávaly horolezeckou stěnu, snažily se držet balanc na slacklinu, s místními hasiči hasily domeček a zdolávaly řadu dalších soutěží. V duchu olympijských her se neslo i vyhodnocení. Děti byly rozděleny ve třech věkových skupinách. Medaile dostaly všechny děti, ale ty nejlepší, nejrychlejší a nejšikovnější si odnesly pohár a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili. Na závěr nechyběl krásný ohňostroj.

Přišel podzim a 12. listopadu se pořádalo ukládání broučků. V letošním roce jsme se nechali inspirovat Včelími medvídky a děti si mohly vyrobit vlastního Čmeldu nebo Brumdu. Za pomocí malé instruktáže a šikovnosti nejen dětí se výroba broučků povedla. Během odpoledne si mohly pochutnat na koblížkách a zahřát se teplým čajem. Lampionovým průvodem si děti šly uložit malované broučky na kamínku do domečku k zimnímu spánku. Aby to neměly tak snadné, cestou musely plnit několik úkolů. Na závěr jsme vypustili lampióny štěstí.

Broučky jsme uložili, přišla zima a s ní Mikuláš, čerti a anděl. S nimi jsme se setkali u vánočního stromu na návsi, kde děti za básničku či písničku dostaly dárečky. Letos jsme po dohodě s peklem připravili pohoštění pro děti i rodiče a rozdávali na zahřátí teplý svařáček.

Během školního roku probíhá každou středu v místní tělocvičně cvičení s dětmi, kde si děti zacvičí, zasoutěží, protáhnou se a zahrají si různé hry.

Na všech akcích máme svého fotografa pana Viléma Procházku, kterému touto cestou děkujeme za krásné fotky, které je možné si prohlédnout na: https://sokol-uhretice.rajce.idnes.cz/.

Bez koho bychom nemohli akce pořádat, tedy určitě ne v této podobě, jsou sponzoři, a proto bychom jim za podporu rádi poděkovali:

Obci Úhřetice

Zámečnictví Řivnáč, s. r. o.

Agrometall s.r.o.

Rodinná farma Kopista

Zahrádkářské potřeby – Lucie Němcová

Petr Malinský, Úhřetická Lhota

Flop, Kysilková Ivana Úhřetice

Miloslav Neumann

R-H-J Úhřetice, Pavel Víšek

VERAN, s. r. o.

Myslivecké sdružení Kočí – Topol

Český svaz žen Úhřetice

 

PLÁN AKCÍ NA ROK 2017:

 

11. 3. DĚTSKÝ KARNEVAL

30. 4. ČARODĚJNICE

STANOVÁNÍ NA HŘIŠTI

POSVÍCENÍ

VÝLET - MIRÁKULUM

9. 9. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

UKLÁDÁNÍ BROUČKŮ

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

 

Na závěr našeho shrnutí činnosti za rok 2016 bychom chtěli poděkovat také všem, kteří se na pořádaní našich akcí jakkoliv podílejí a současně bychom byli moc rádi, kdyby se chtěl kdokoliv přidat, aby se nebál a přišel mezi nás. Rádi uvítáme každého, kdo by chtěl přidat pomocnou ruku.

 

V roce 2017 se na Vás těší členové

 

TJ Sokol Úhřetice, z. s.

 

 

 

 

Zpráva o činnosti za rok 2015.pdf (41425)

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů