Úřady, Daně, Dávky, Finance

 

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

 

Co Czech POINT poskytuje: výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72), žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb, výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis z insolvenčního rejstříku, datové schránky, autorizovaná konverze dokumentů, centrální úložiště ověřovacích doložek, úschovna systému Czech POINT, CzechPOINT@office, Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

 

Co píše o Czech POINTu encyklopedie Wikipedia

www Czech POINTu

Czech POINT - kontaktní místa veřejné správy a eGON a Klaudie - symboly eGovernmentu

- články z www Ministerstva vnitra

Přečtěte si o datových schránkách

pomíjivost - zprávy jsou ze schránky automaticky odstraněny po 90 dnech od doručení, uživatel si sám ručí za archivaci, kterou však je možné provést objednáním placené komerční služby Datový trezor. Jinou možností je nechat si dokument z datové zprávy za poplatek vytisknout a úředně ověřit (konverze do listinné podoby)  na pobočce Czech POINTu. Zpráva (nebo její dokument) vytištěná na uživatelově tiskárně nemá žádnou právní hodnotu na rozdíl od té, která mu přijde v papírově formě poštou.

 

 

Portál veřejné správy České republiky
 

 

Informační systém vytvořený a provozovaný se záměrem usnadnit veřejnosti vzdálený přístup k potřebným informacím z Veřejné správy a komunikaci s ní. Jednotlivé aplikace nabízejí informace a návody, jak v dané problematice postupovat (např. aplikace \"Životní situace\" nabízí ve strukturované podobě informace o tom, jakým způsobem, kde a jak vyřídit potřebnou záležitost, a to včetně poplatků, odkazů na nezbytné formuláře a kontaktní údaje). 
 

 

slovník nejčastěji používaných pojmů ve veřejné správě

 

Wikipedia, otevřená encyklopedie

 

Úřady

 

Seznam úřadů s působností pro obec Úhřetice

 

Pardubický kraj
  
MĚSTO Chrudim

 

Český statistický úřad - Pardubický kraj

 

Vybrané statistické údaje za obec - všechny obce - výběr obce

 

statnisprava.cz

 

Volební server ČSÚ

 

Informace o Úhřeticích

 

ekonomické subjekty v Úhřeticích

 

 

ARES - přehled vybraných ekonomických subjektů
 
 

 

 

Vybrané statistické údaje za obec Úhřetice

 

 

 

MIKROREGION CHRUDIMSKO

  

Daně

  

organizace správy daně z nemovitostí od 1.1.2013.pdf (4,8 MB)

Daňový kalendář 2013

vyplňte si snadno daňové přiznání ve vašem počítači - MINISTERSTVO FINANCÍ - ČESKÁ DAŇOVÁ SPRÁVA - DAŇOVÝ PORTÁL
 

 

Pro většinu z nás, co nemáme zaručený elektronický podpis je tato aplikace také velmi VÝHODNÁ (Elektronická podání pro daňovou správu - Elektronické daňové formuláře). V této aplikaci si vybereme daný formulář, k vyplnění je zde řada pomůcek. Po zadání všech potřebných hodnot, průvodce vyplní a dopočte zbývající a provede kontrolu - zobrazením protokolu chyb, zjistíte o jaké chyby jde a opravíte. Lze si uložit přiznání do pracovního souboru i rozpracované a kdykoli se k vyplňění vrátit. Získáte úplný opis přiznání k tisku ve formátu PDF. Vy si zde úplný opis zobrazíte nebo uložíte na lokální disk svého počítače, vytisknete, podepíšete a klasickým způsobem podáte na finanční úřad (poslat poštou či osobně), tudíž neodesíláme elektronicky přes tuto aplikaci.
 

 

 

 

 - názorný průvodce, jak funguje výše uvedená aplikace elektronické podání

 

Aktuální daňové tiskopisy v pdf formátu ke stažení

 

Dávky

 

 

 

Finance

 

webové stránky FINANCE.CZ
 

 

Nejen informace z oblasti daní a mezd, ale mnoho dalších.
Články, kalkulátory, průvodci, rádci, zákony,...
 
 

 

 

webové stránky businessinfo.CZ
 

 

Cílem portálu je zjednodušit zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou. Portál je provozován vládní agenturou CzechTrade a jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 


www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_dan_kalendar.html

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů