Úřední deska - archiv

Obecní úřadÚřední deska - aktuální     vše  

 

     

Dokument

 

Vyvěšeno

 

Sejmuto

Mapa k přechodné úpravě provozu .pdf (846804)
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu .pdf (231543)
 
11.8.2020 2.9.2022
Informace o konání veřejného zasedání obce Úhřetice konaného dne 3.8.2020  (178075) 26.7.2020     5.8.2020
Rozhodnutí - povolení k nakládání s povrchovými vodami 1111.pdf (174434) 23.7.2020     11.8.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov.pdf (933510) 20.7.2020 11.8.2020
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíc.pdf (247578) 3.7.2020 11.8.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení předchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf (244705) 11.6.2020 20.7.2020
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstvo obce Úhřetice dne 22.6.2020.pdf (57867) 15.6.2020 25.6.2020
Rozvaha k 31.12.2019 - Obec Úhřetice .pdf (72584)
Fenix - sestava k 31.12.2019 - Obec Úhřetice .pdf (79740)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - Obec Úhřetice.pdf (1060238)
Fenix tisk - Fenix - MŠ - sestava 201912(rad7FB73.tmp).pdf (143540)
Závěrečný účet obce Úhřetice za rok 2019 .pdf (100783)
 
5.6.2020 3.7.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Pardubický kraj.pdf (85199) 21.4.2020 2.6.2020
Zápis do Mateřské školy Úhřetice dne 13. 5. 2020. pdf (139773) 21.4.2020 2.6.2020
Návrh ZÚ MCh 2019.pdf (3220725)
Příloha č. 4-2.pdf (790067)
Příloha č. 1 -1.pdf (586597)
Příloha č. 3-1.pdf (801063)
Příloha č. 5-11.pdf (4302340)
 
28.4.2020 2.6.2020
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 27. dubna 2020.pdf (50231) 20.4.2020 28.4.2020
Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných opatření.pdf (339667) 23.3.2020 23.4.2020
Zrušení veřejného zasedání zastupitelstv obce Úhřetice na 23.3.2020.pdf (41392) 17.3.2020 24.3.2020
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření.pdf (398878) 18.2.2020 18.3.2020
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb. pdf (69705) 18.2.2020 28.4.2020
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice k-2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Úhřetice.pdf (187479) 4.2.2020 25.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 3-2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.pdf (113795) 4.2.2020 25.2.2020
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice 1-2020 o místním poplatku ze psů.pdf (205097) 4.2.2020 25.2.2020
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 27. ledna 2020.pdf (49549) 21.1.2020 31.1.2020
Kalkulace vodného a stočného.PDF (197607) 18.12.2019 15.1.2020
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 3 Zásad územní rozvoje Pardubického kraje .pdf (161535) 10.12.2019 15.1.2020
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.12.2019 od 18.00 hod. pdf (56045) 10.12.2019 17.12.2019
Komentář k ceně vodného a stočného pro rok 2020.pdf (188006)
Dvousložková cena pro vodné a stočné.pdf (105597)
 
2.12.2019     19.12.2019
Záměr obce .pdf (176671) 29.11.2019 17.12.2019
Veřejná vyhláška - OOP - úplná uzavírka na silnic II-340 v obci Úhřetice.txt (7237) 22.11.2019 10.12.2019
Rozhodnutí - č. j. CR052440-2019.pdf (4544136) 22.10.2019 8.11.2019
Oznámení zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - Rozšíření vodovodního řádu.pdf (163526)
Plánek 1.pdf (229251)
 
18.9.2019 15.10.2019
Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.pdf (696546) 11.9.2019 18.10.2019
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dn 16.9.2019.pdf (656620) 9.9.2019 17.9.2019
Veřejnoprávní smlouva na úseků projednávání přestupků.pdf (981349) 23.7.2019 23.8.2019
Veřejná vyhláška - oznámení - ČOV splašková kanalizace - Úhřetice.pdf (185233) 10.7.2019 29.7.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání - Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje.pdf (962160) 20.6.2019 29.7.2019
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstv obce Úhřetice konaaného dne 24.6.2019.pdf (110632) 18.6.2019 9.7.2019
Priloha c. 1.pdf (556363)
Priloha c. 2.pdf (3930768)
Priloha c. 3.pdf (645904)
Priloha c. 4.pdf (780519)
Priloha c. 5.pdf (3972172)
Navrh zaverecneho uctu - Mikroregion Chrudimsko.pdf (3570437)
 
27.5.2019 18.6.2019
Závěrečný účet obce Úhřetice za rok 2018.pdf (284440)
Fenix - sestavba k 31.12.2018 - Obec Úhřetice.pdf (71244)
Fenix - sestava 3 31. 12. 2018 MS.pdf (146030)
Inventarizační zpráva za rok 2018.pdf (1460033)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.pdf (9320944)
Rozvaha k 31. 12. 2018.pdf (64406)
 
24.5.2019 18.6.2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018.pdf (1206193) 15.5.2019 18.6.2019
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - Veřejná vyhláška - splašková kanalizace Úhřetická Lhota.pdf (256125) 7.5.2019 24.5.2019
vv_oop_prechodna_uprava_provozu_NAC_Pardubice_Memorial_Cesti_Silda.pdf (1925862) 7.5.2019 24.5.2019
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamnetu ve dnech 24. a 25. května 2019.pdf (829306) 7.5.2019 26.5.2019
Oznámení o sovolání 1. zasedání volební komise.pdf (290922) 29.4.2019 13.5.2019
Veřejná vyhlášky o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí.pdf (84872) 25.4.2019 18.6.2019
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Úhřetice pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019.pdf (610187) 9.4.2019 26.4.2019
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 15. dubna 2019.pdf (757234) 9.4.2019 16.4.2019
Záměr obce .pdf (678162) 27.3.2019 11.4.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 2019-019559.pdf (2174577) 22.3.2019 9.4.2019
Veřejná vyhláška - oznámení obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu.pdf (394962) 20.3.2019  
Výroční zprávua poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informovacím, ve znění podzějších předpisů.pdf (771727) 28.2.2019 31.3.2019
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.3.2019.pdf (661672) 25.2.2019 5.3.2019
Záměr obce .pdf (551196) 11.2.2019 5.3.2019
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu.pdf (391473) 30.1.2019 5.3.2019
Výpočet (kalkulace) cen pro m3 vypouštěné odpadní vody 2019.pdf (1074912) 21.12.2018 15.1.2019
Vyhlášení ceny vodného a stočného pro rok 2019.pdf (256985) 5.12.2018 15.1.2019
 Informace o konání veřejného zasedání obce Úhřetice konaného a 17.12.2018.pdf (192970) 7.12.2018 19.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019.pdf (2238712)
Fenix - sestava k 31.11.2018.pdf (71195)
3.12.2018 21.12.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.pdf (2157719) 20.11.2018 7.12.2018
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Úhřetice.pdf (1324272) 6.10.2018 02.11.2018
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Úhřetice.pdf (606773) 23.10.2018 30.10.2018
Informace voličům o době koná voleb do zastupitelstva obce Úhřetice a voleb do 1-3 Parlamentu ČR.pdf (839559) 19.9.2018 16.10.2018
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice dne 17.9.2018.pdf (321241) 11.9.2018  19.9.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - úplná uzavírka.pdf (1072098) 18.7.2018 10.8.2018
Narizeni_mesta_Chrudim_1_2018.pdf (1152078) 11.7.2018 10.8.2018
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice 5/2018.pdf (623961) 10.7.2018 24.7.2018
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 4/2018.pdf (2499707) 10.7.2018 24.7.2018
Obeně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 3/2018.pdf (572237) 10.7.2018 24.7.2018
Oznámení k závěrečnému účtu obce za rok 2017.pdf (564084) 26.6.2018 18.7.2018
Změny ve vydávání Občanských průkazů od 1. července 2018.pdf (1888546) 26.6.2018 18.7.2018
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf (719960) 25.5.2018 18.7.2018
 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr.pdf (476325) 25.5.2018 10.7.2018
Informace o konání veřejného zastupitelstva obce konané dne 25.6.2018.pdf (194216) 19.6.2018 26.6.2018
Inventarizační zpráva.pdf (752472)
Roční závěrka příspěvové organizace MŠ k 31. 12. 2017.pdf (149154)
Rozvaha sestavená k 31. 12. 2017.pdf (64709)
Výkaz Fin 2- 12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf (70539)
Závěrečný účet za rok 2017.pdf (2538101)
 
5.6.2018 26.6.2018
Záměr obce - květen 2018.pdf (182693) 30.5.2018 25.6.2018
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konané dne 21. 5. 2018.pdf (335954) 15.5.2018   22.5.2018
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné.pdf (1210248) 5.5.2018 28.5.2018
Veřejná vyhláška o zpřístupnění hormadného předpisného seznamu k nahlédnutí.pdf (84614) 26.4.2018 25.6.2018
vv_oop_prechodna_uprava_provozu_NAC_cyklisticky_zavod_MEMORIAL_CESTI_SILDA-1.pdf (684134) 5.4.2018 10.5.2018
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018.pdf (612501) 5.4.2018 21.4.2018
Obecně závazná vyhláška 1/2018.pdf (661561) 5.4.2018 21.4.2018
Kalkulace stočného pro rok 2018.pdf (771646) 5.4.2018 26.4.2018
Oznámení k rozpočtovému opatření č. 2/2018.pdf (586416) 4.4.2018  
Oznámení k rozpočtovému opatření č. 1/2018.pdf (601224) 4.4.2018  
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017.pdf (565814) 28.2.2018 26.4.2018
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce úhřetice konané dne 26. 3. 2018.pdf (345392) 20.3.2018 28.3.2018
Informace o konání zasedání zatupitelstva obce konané dne 8.3.2018.pdf (203516) 01.03.2018 9.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy -záplavové území vodního toku Chrudimka.pdf (3918473) 27.2.2018 20.3.2018
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - bobr evropský .pdf (1029585) 27.2.2018 20.3.2018
Scitani_zvere_2018.pdf (470291) 13.2.2018 20.3.2018
Veřejná vyhláška - návrh zprávy uplatňování zása územního rozvoje Pardubického kraje.pdf (479282) 2.2.2018 27.2.2018
Oznámení rozpočtovému opatření č. 3/2017.pdf (427660) 9.1.2018  
Návrh opatření obecné povahy - na stanovení změny záplavového území (dále jen ZÚ)¨významného vodního toku Chrudimka IDVT 10100018 v úseku ř. km 3,188 - 19,466.pdf (458282) 19.12.2017 10.1.2018
Návrh opatření obecné povahy - výjímka ze zakazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského.pdf (1208783) 19.12.2017 10.1.2018
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konané dne 11.12.2017.pdf (202955) 5.12.2017 13.12.2017
VS Chrudim - dvousložková cena pro vodné a stočné na rok 201812.pdf (2368131) 4.12.2017 10.1.2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Úhřetice na roky 2019-202011.pdf (590942)
Návrh rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkovou organizaci MŠ Úhřetice11.pdf (569796)
Střednědobý výhled rozpočtu obce úhřetice na roky 2019-202011.pdf (1059409)
Návrh rozpočtu obce Úhřetice na rok 2018.pdf (2104119)
 
24.11.2017 11.12.2017
Návrh rozpočtu 2018 - -1.pdf (264534)
Střednědobý výhled Mikroregionu Chrudimska 2019 -2020.pdf (368688)
 
15.11.2017 1.12.2017
Záměr obce 10.11.2017 29.11.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povah ministerstva zemědělství.pdf (305179) 10.11.2017 29.11.2017
Výsledky hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 20. - 21.10.2017.pdf (35557) 21.10.2017   10.11.2017
Oznámení k rozpočtovému opatření č.  2/2017.pdf (583407) 16.10.2017  
Ozámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny.doc (231424) 5.10.2017 23.10.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání delogovaným či jmenovaným zástupčům.pdf (371,5 kB) 20.9.2017 5.10.2017
Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecní povahy.pdf (250 kB) 19.9.2017 5.10.2017
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice dne 18.9.2017 .pdf (192493) 12.9.2017 19.9.2017
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsklů v obci Úhřetice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.pdf (595,4 kB) 5.9.2017 5.10.2017
Vyjádření k uzavírce sil.I-17 etapa uzavírka ul. Palackého a ul. Osady Ležáků - úsek Vrchlického - Sokolovská v Chrudim.pdf (1,4 MB) 5.9.2017 5.10.2017
Uzavírka sil. I/17 etapa kříž. ul. Palackého x ul. Vrchlického v Chrudimi.pdf (2011269) 22.8.2017 05.9.2017
Uzavírka Chrudim křiž. Škroupova.pdf (2023972) 27.7.2017 22.8.2017
Oznámení aplikace přípravku na ochranu rostlin (3).pdf (188161) 18.7.2017 27.7.2017
Oznámení k závěrečnému účtu obce za rok 2016.pdf (384242) 1.7.2017  
Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 39569-16-25.pdf (774110) 28.6.2017     27.7.2017
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne  26.6.2017.pdf (474068) 20.6.2017    28.6.2017
Oznámení - Mikroregion Chrudimsko 1.pdf (444133) 7.6.2017  
Návrh závěrečného účtu  za rok 2016.pdf (126943)
Příloha č. 1 - Výkaz Fin2-12 M - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrobolných svazků obcí sestavený k 31.12.2016.pdf (69499)
Příloha č. 2 - Rozvaha sestavená k 31.12.2016.pdf (64623)
Příloha č. 3 - inventarizační zpráva za rok 2016.pdf (1417326)
 Příloha č. 4 - Roční závěrka příspěvkové organizace výkaz zisků a ztrát k 31.12.2016 - MŠ Úhretice.pdf (1451990)
Příloha č. 5 - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016.pdf (8243728)
31.5.2017 28.6.2017
I.etapaUzavirkaPalackeho ul. Chrudim.pdf (2132177) 16.5.2017 27.7.2017
Informace o konání veřejněho zasedaní zastupitelstvi obce dne 22.5.2017.pdf (471321) 16.5.2017 29.5.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - uzavírka místní komunikace v obci Úhřetice.pdf (431940) 9.5.2017 31.5.2017
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016.pdf (1114951) 4.5.2017 31.5.2017
Finanční úřad - Veřejná vyhláška.pdf (672567) 27.4.2017 31.5.2017
Návrh závěrečného účtu MChr. 2016.pdf (140145)
Příloha č. 1 - Zpráva z auditu MChr 2016.pdf (286651)
Příloha č. 2 - FIN MChr. 2016.pdf (1576869)
Příloha č. 3 - Rozvaha MChr 2016.pdf (264666)
Příloha č. 4 - VZZ MChr 2016.pdf (226894)
Příloha č. 5 - Výkaz Příloha MChr 2016.pdf (1387664)
Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva MChr. 2016.pdf (67408)
 
25.4.2017 16.5.2017
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu - Veřejně prospěšné práce.pdf (587911) 24.4.2017 22.8.2017
Schvaleny rozpocet Mikroregion Chrudimsko na rok 2017.pdf (96811)
Vyhled Mikroregion Chrudimsko 2018-2019.pdf (68236)
22.3.2017 8.4.2017
Schválený rozpočtový výhled obce na rok 2017 - 2018.pdf (126394)
Schválený rozpočet na rok 2017.pdf (72995)
22.3.2017 8.4.2017
Oznámení k rozpočtovému opatření č. 1-2017.pdf (514653)
6.3.2017  
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.pdf (751568) 28.2.2017 21.3.2017
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 27.2.2017 do 18. hodin.pdf (476099) 21.2.2017 28.2.2017
Informace pro veřejnost.pdf (67748)
Výzva.pdf (63752)
Seznam vlastníků nemovitostí.pdf (936427)
22.9.2015 14.2.2017
Určení termínu sčítání zvěře.pdf (1482147) 14.2.2017 5.4.2017
Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.pdf (318215) 23.12.2016 20.1.2017
Pozvánka na zasedání zastupitelstva konaného 19.12.2016.pdf (112699)
12.12.2016 20.12.2016
Návrh rozpočtu na rok 2017.pdf (73088) 05.12.2016    19.12.2016
Ceny vodného a stočného pro rok 2017.pdf (1988980) 01.12.2016 23.12.2016
Mikroregion Chrudim - návrh rozpočtu na rok 2017.pdf (1131242) 30.11.2016 16.12.2016
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice dne 11.11.2016.pdf (470915) 4.11.2016 14.11.2016
Veřejná vyhláška - porjednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Tuněchody.pdf (774632) 24.10.2016 30.11.2016
Usnesen o oznámení - DR-201610-14-13-4-28
.pdf (664324)
18.10.2016 24.11.2016
Výsledky hlasování - volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.pdf (1603377) 08.10.2016 23.10.2016
zd_Úhřetice_VaV.pdf (549337)
pril_1_krycí list_Úhřetice.pdf (71306)
pril_2_navrh smlouvy_Úhřetice.pdf (136600)
pril_3_prohlaseni zaklad predpokladu Uhretice.pdf (60968)
pril_4_projektova_dokumentace.pdf (1874997)
pril_5_rozpocet_BMIS_Uhretice.pdf (53011)
 
23.9.2016 5.10.2016
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konané dne 26.9.2016.doc (636416) 20.9.2016 5.10.2016
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.pdf (1240331) 13.9.2016 23.11.2016
Informace o vyhlášení 2. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.pdf (769215) 13.9.2016 23.11.2016
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 2016 konaného ve dnech 7.a 8. října 2016.pdf (766389) 22.8.2016 9.10.2015
Veřejná vyhláška MŽP.pdf (1738081) 9.8.2016 29.8.2016
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného 27.6.2016-1.pdf (806317) 17.6.2016 27.6.2016
Návrh závěrečného účtu.pdf (189264)
Příloha č. 1- Zpráva z auditu MChr. 2015-1.pdf (269868)
Příloha č. 2 - FIN MChr 2015-1.pdf (1467869)
Příloha č. 3 - Rozvaha MChr 2015-1.pdf (236064)
Příloha č. 4 - VZZ MChr 2015-2.pdf (231040)
Příloha č. 5 - Příloha MChr 2015.pdf (1246870)
 
1.6.2016 16.6.2016
Opatření obecné povahy.pdf (505636)
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05.pdf (809819)
Priloha1-20160526.pdf (10189507)
Priloha2-20160526.pdf (300303)
Priloha3-20160526.pdf (666122)
Priloha4-20160526.pdf (338891)
 
31.5.2016 4.7.2016
Příloha č. 1 - Fenix sestava FIN k 31.12.2015 .pdf (70307)
Příloha č. 2 - Fenix sestava Rozvaha - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015.pdf (77011)
Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva.pdf (1477921)
Příloha č. 4 - Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace MŠ Úhřetice k 31.12.2015.pdf (63135)
Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 obce Úhřetice IČ 00271101.pdf (12014650)
Závěrečný účet obce za rok 2015.pdf (3510714)
 
31.5.2016 17.6.2016
Veřejná vyhláška - uzavírka komunikace - Kočí - Topol od 30.5.2016-26.6.2016.pdf (1386673) 25.6.2016 4.7.2016
Konkurs na pracovní místo ředitele-ředitelky Mateřská škola Úhřetice.pdf (1588672) 18.5.2016 10.6.2016
Celkové vyúčtování všeh položek výpočtu ceny vodného a stočného podle cenových předpisů pro vodné a stočné v roce 2015 - VS Chrudim.pdf (1841876) 4.5.2016     10.6.2016    
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konaného dne 9.5.2016.pdf (945926) 3.5.2016 10.5.2016
Veřejná vyhláška pro rok 2016.pdf (95476) 29.4.2016    2.6.2016
Záměr obce2.pdf (1770148) 18.4.2016 4.5.2016
Opatření obecné povahy - stanovená PÚP na III-340 38 Vestec-Tuněchody.pdf (2635428) 13.4.2016 26.5.2016
Výzva.pdf (58280) 21.3.2016 19.5.2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106-1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 (1).pdf (992345) 28.2.2016 16.3.2016
Zpráva o vývoji bezpečnostní situace v rámci územní části Obvodního oddělení Policie České republiky Chrudim za rok 2015.pdf (4523233) 23.02.2016    17.03.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.2.2016.pdf (1073456) 08.02.2016 22.2.2016
Záměr obce.pdf (1094505) 12.1.2016 29.1.2016
Veřejná vyhláška - zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe-1.pdf (1801902) 12.1.2016 29.1.2016
Kalkulace stočného na rok 2016.pdf (1055311) 22.12.2016 11.1.2016
Změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016.pdf (7631289) 22.12.2015 12.1.2016
Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.pdf (1053737) 22.12.2016 31.3.2016
Opatření obecné povahy - nákládání s odpadními vodami.pdf (154843) 22.12.2015 11.1.2016
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2015.pdf (908450) 11.12.2015 18.12.2015
Navrh rozpoctu na rok 2016.pdf (73874) 3.12.2015 21.12.2015
Odstávka systémů občanských průkazů a cestovních dokladů v závěru roku 2015.pdf (1113678) 2.12.2015 12.1.2016
Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2016 VS Chrudim.pdf (2673266) 2.12.2015 21.12.2015
Návrh rozpočtu MChr. 2016.pdf (112072) 1.12.2015 17.12.2015
Uzavření kanceláře Obecního úřadu.pdf (76646) 10.11.2015 18.11.2015
Pozvánka na veřejné zasedání 19.10.2015.pdf (86283) 13.10.2015 19.10.2015
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.pdf (1275359) 15.9.2015 30.11.2015
Opatření obecné povahy č.j. 059051-2015 OŽP-kk -0013.pdf (2340613) 10.9.2015 26.10.2015
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č.2-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Úhřetice.pdf (2461142) 23.9.2015 12.10.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21.9.2015.pdf (810590) 15.9.2015 23.9.2015
Nedostačně označení vlastníci v KN.pdf (3626761) 31.8.2015 12.1.2016
Výstraha ČMHÚ k vysokým teplotám.pdf (2602200) 31.8.2015 9.9.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstvi obce dne 31.8.2015.pdf (939563) 25.8.2015 31.8.2015
Rozhodnutí o prodloužení uzavírky silnice č. III-340 26 do 31.10.2015.pdf (6355092) 18.8.2015 10.11.2015
Informace o ukončení období zvýšeného nebezpečí požárů - srpen 2015.pdf (940516) 18.8.2015 1.9.2015
Výstraha ČMHÚ k vydatnému dešti.pdf (1916410) 18.8.2015 24.8.2015
Informace o zvýšeném nebezpečí požárů.pdf (1131587) 12.8.2015 18.8.2015   
Opatření obecné povahy - nakládání s povrchovými vodami.pdf (4661068) 11.8.2015 10.9.2015
Výstraha ČHMÚ 1.pdf (1115619) 11.8.2015 12.8.2015
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.pdf (1237250) 6.8.2015 10.9.2015
Informace o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů srpen 2015.pdf (1022995) 6.8.2015 18.8.2015
Navrh_OOP_CZ05.pdf (652925)
PZKO_CZ05-1.pdf (7902294)
Vyhlaska_OOP_CZ05.pdf (244806)
21.7.2015 24.8.2015
Veřejná vyhláška - vydání územního plánu Úhřetice.pdf (1160885) 3.7.2015 21.7.2015
OZV o odpadech(1).pdf (81796) 25.6.2015    14.7.2015

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelství obce Úhřetice 004.pdf (1089139)

15.6.2015 25.6.2015
Sdělení občanům - mimořádná údálost.doc (649216) 28.05.2015 01.07.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 11.5.pdf (1035457) 5.5.2015 11.5.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné - Obec Úhřetice.pdf (1468954) 4.5.2015 03.06.2015
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - VS Chrudim a. s.pdf (2213458) 4.5.2015 03.06.2015
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015.pdf (1194618) 29.4.2015 02.06.2015
Záměr obce - prodej částí pozekmků.pdf (907369) 24.4.2015 11.5.2015
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek.pdf (1906760)
návrh OOP NPP Labe.pdf (200857)
Seznam obcí v povodí Labe.pdf (412298)
 
16.4.2015 25.6.2015
Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek.pdf (1405692)
navrh_OOP_PpZPR_Labe.pdf (667351)
16.4.2015 25.6.2015
Zahájení řízení o Územním plánu Úhřetice.jpg (864447) 9.4.2015 18.5.2015
Výzva občanům.pdf (511331) 2.4.2015 4.6.2015
Návrh závěrečného účtu obce Úhřetice za rok 2014 .pdf (3582423)
Příloha č. 1 Fenix - sestava FIN k 31.12.2014.pdf (66662)
Příloha č. 2 Fenix - sestava Rozvaha - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014.pdf (54078)
Příloha č. 3 - Inventarizení zpráva.pdf (5053884)
Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztrát příspěvkové organizce MŠ Úhřetice.pdf (1988232)
Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Úhřetice IČ 00271101.PDF (6364557)
1.4.2015 15.4.2015
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2014.pdf (2140296)
Příl.č.1-Zpráva z auditu za 2014 MChr.pdf (454055)
Příl.č.2- Výkaz FIN 12-2014 MChr.pdf (1157350)
Příl.č.3-Rozvaha 12-2014 MChr.pdf (237049)
Příl.č.4- Výkaz VZZ 12-2014 MChr.pdf (233405)
Příl.č.5- výkaz Příloha 12-2014 MChr.pdf (1242426)
Příloha č. 6 - Inventarizač.zpráva MChr. 2014.pdf (130110)
 
31.3.2015 16.4.2015
Veřejná výzva na obsazení prac.místa.pdf (1509725) 26.3.2015 10.4.2015
Výzva k podání nabídky pro účely projektu "Zateplení hasičské zbrojnice Úhřetice"
Výkaz k podání nabídky - Zateplení hasičské zbrojnice Úhřetice.PDF (1777693)
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zateplení hasičské zbrojnice Úhřetice.PDF (4801275)
Fin.Příloha č.1 Krycí list nabídky.doc (83968)
Fin. Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady.doc (94720)
Příloha č. 4 Smlouva o dilo - stavebni zakazky (3).docx (86455)
UHRETICE - Zateplení objektu hasičské zbrojnice [zadání].xls (221696)
D.1.1.6 POHLEDY.pdf (487635)
A - PRUVODNI ZPRAVA.pdf (221079)
B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA.pdf (186994)
C.1 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.pdf (229371)
C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES.pdf (363023)
D.1.1.1 - TECHNICKA ZPRAVA.pdf (197333)
D.1.1.2 PŮDORYS 1NP.pdf (553750)
D.1.1.3 PŮDORYS 2NP.pdf (431450)
D.1.1.4 KROV, STŘECHA.pdf (169575)
D.1.1.5 ŘEZ A - A-.pdf (200352)
4.3.2015 19.3.2015
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice.PDF (557982) 24.2.2015 2.3.2015

Výzva k podání nabídky k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku "Kulturní dům Úhřetice - stavební úpravy"

www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-uhretice_2306/kulturni-dum-uhretice-stavebni-upravy_8343/

10.2.2015 16.2.2015
Veřejná_vyhláška_-_místní úprava_provozu_na_silnici.PDF 2.2.2015 16.2.2015

Termín sčítání zvěře.pdf (1,5 MB)

19.1.2015

2.3.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.pdf (544,6 kB) 13.1.2015 19.1.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Národní plán povodí Labe.pdf (1,5 MB) 8.1.2015 9.2.2015
Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast.PDF (2 MB) 31.12.2014 15.1.2015
Stanovení ceny stočného na rok 2015.pdf (604,1 kB) 16.12.2014 30.12.2014
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Úhřetice.pdf (475,1 kB) 5.12.2014 15.12.2014
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy.pdf (2,7 MB) 5.12.2014 19.12.2014
Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2015 VS Chrudim.pdf (2 MB) 1.12.2014 15.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2015.pdf (1,8 MB) 28.11.2014 15.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015 - Mikroregion Chrudimsko.pdf (1,2 MB) 26.11.2014 11.12.2014
Oznámení o možnosti seznámit se s písemností.pdf (667 kB) 25.11.2014 10.12.2014
Žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0534052 - Dolní Chrudimka.pdf (3,7 MB) 19.11.2014 4.12.2014
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Úhřetice.pdf (482,7 kB) 3.11.2014 10.11.2014
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.pdf (1,5 MB) 11.10.2014 10.11.2014
Stanovisko zastupitelstva obce k vydanému Úhřetickému zpravodaji - trochu jinak.pdf (1,4 MB) 10.10.2014 21.10.2014
Tržní řád č. 1/2014.PDF (3,4 MB) 7.10.2014 21.10.2014
Oznámení voličům o době a místu konání voleb do Zastupitelstva obce Úhřetice ve dnech 10. a 11. října 2014.pdf (656,6 kB) 23.9.2014 15.10.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o vydání zásad územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1.pdf (714 kB) 23.9.2014 21.10.2014
Zastupitelstvo 29. 9. 2014.doc (25,5 kB) 22.9.2014 30.9.2014
Zveřejnění návrhu Územního plánu Úhřetice.pdf (668,4 kB) 15.9.2014 3.11.2014
Upozornění o odstranění a okleštění stromoví.PDF (848,7 kB) 12.9.2014 16.11.2014
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků.pdf (500894) 26.8.2014 21.10.2014
Tisková zpráva.pdf (545,4 kB) 22.7.2014 12.8.2014
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti seznámení se s písemností.pdf (848688) 7.7.2014 21.7.2014
Dražební vyhláška - nemovitosti - elektronická dražba_20.6.2014_1308.pdf (204,1 kB) 1.7.2014 12.8.2014
Informace o stanovení počtu členů zastupitelstava obce Úhřetice.pdf (668,5 kB) 25.6.2014 15.10.2014
Veřejná vyhláška - rozhodnutí.pdf (2,1 MB) 20.6.2014 4.7.2014
Zastupitelstvo 23. 6. 2014.pdf (74871) 16.6.2014 23.6.2014
Záměr - prodej pozemků.PDF (586 kB) 9.6.2014 23.6.2014
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby - ČOV a splašková kanalizace Úhřetice.PDF (1,5 MB) 21.5.2014 5.6.2014
Návrh ZÚ MChr. 2013.pdf (160,8 kB) 20.5.2014 5.6.2014
Příloha č. 1 Zpráva auditu MChr. 2013.pdf (298,3 kB) 20.5.2014 5.6.2014
Příl.č.2 FIN 2-12M 2013 MChr..pdf (74,4 kB) 20.5.2014 5.6.2014
Příl.č. 3 Rozvaha MChr. 12-2013.pdf (37,6 kB) 20.5.2014 5.6.2014
Příl.č. 4 Výkaz ZaZ MChr. 12-2013.pdf (30,1 kB) 20.5.2014 5.6.2014
Příl.č. 5 Příloha MChr. 12-2013.pdf (65 kB) 20.5.2014 5.6.2014
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.pdf (628,3 kB) 6.5.2014 28.5.2014
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Pardubického kraje - Aktualizace č. 1-.pdf (768 kB) 5.5.2014 27.6.2014
Celkové vyúčtování ceny vodného a stočného VS Chrudim a. s. z a rok 2013.pdf (1,4 MB) 2.5.2014 5.6.2014
Celkové vyúčtování ceny stočného za rok 2013.pdf (1 MB) 29.4.2014 5.6.2014
Závěrečný účet obce za rok 2013.PDF (2,8 MB) 29.4.2014 16.5.2014
Fenix - sestava rozvaha.pdf (45,1 kB) 29.4.2014 16.5.2014
Fenix - sestava výkaz zisku a ztrát.pdf (41,4 kB) 29.4.2014 16.5.2014
Fenix - sestava FIN.pdf (64,4 kB) 29.4.2014 16.5.2014
Inventarizační zpráva.PDF (3 MB) 29.4.2014 16.5.2014
Výkaz zisků a ztrát MŠ.PDF (1,6 MB) 29.4.2014 16.5.2014
Rozvana MŠ.PDF (2,3 MB) 29.4.2014 16.5.2014
Příloha účetní závěrky MŠ.PDF (6,4 MB) 29.4.2014 16.5.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013-2.PDF (4,8 MB) 29.4.2014 16.5.2014
Veřejná vyhláška FÚ.PDF (658,2 kB) 29.4.2014 3.6.2014
TISKOVÁ ZPRÁVA k placení DNV 2014.docx (598,3 kB) 29.4.2014 17.5.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.pdf (1,3 MB) 18.4.2014 28.4.2014
Ukončení mimořádného veterinárního potatření.pdf (541,9 kB) 9.4.2014 23.4.2014
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Úhřetice.pdf (492,6 kB) 7.4.2014 28.5.2014
Výzva občanům.pdf (502,2 kB),  Příloha k dokumentu Výzva občanům.xls (20 kB) 2.4.2014  
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.pdf (5073423) 28.3.2014 14.4.2014
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013.pdf (2219734) 28.3.2014 14.4.2014
Sčítání zvěře 2014.pdf (101,1 kB) 6.2.2014 28.3.2014
Veřejná vyhláška-OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI SEZNÁMIT SE S PÍSEMNOSTMI.pdf (665,9 kB) 24.1.2014 10.2.2014
Pozvánka na veřejnné zasedání zastupitelstva obce dne 27. 1. 2014.doc (25 kB) 20.1.2014 28.1.2014
Výběrové řízení na místo pracovníka pro běžnou údržbu veškerého majektu obce včetně veřejné zeleně.pdf (693,5 kB) 10.1.2014 27.1.2014
Záměr obce.pdf (599641) 7.1.2014 22.1.2014
Změna úředních hodin podatelen a pokladních hodin na všech územních pracovištích Finančního úřadu Pardubického kraje.pdf (457627) 7.1.2014 28.3.2014
Oznámení o zahájení řízení o XVIIa. změně územního plánu statutárního města Pardubice.pdf (1,3 MB) 20.12.2013 6.1.2014
Kalkulace ceny stočného na rok 2014.pdf (630,3 kB) 17.12.2013 2.1.2014
pozvánka na veřejné zasedání 16. 12. 2013.pdf (73,9 kB) 9.12.2013 17.12.2013
Návrh rozpočtu obce na rok 2014.pdf (3,8 MB) 2.12.2013 16.12.2013
Cena pro vodné na rok 2014.pdf (2208985) 28.11.2013 13.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 Mikroregion Chrudimsko.pdf (1,1 MB) 26.11.2013 12.12.2013
Záměr obce.pdf (487,1 kB) 5.11.2013 21.11.2013
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání Územního plánu Úhřetice.pdf (608,5 kB) 1.11.2013 3.12.2013
Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aktualizace č. 1.pdf (806724) 31.10.2013 16.12.2013
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec - Krasíkov.pdf (275099).pdf (268,7 kB) 23.10.2013 8.11.2013
Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 21. 10..pdf (67,6 kB) 14.10.2013 23.10.2013
Oznámení voličům o době a místě konání voleb.pdf (712,1 kB) 10.10.2013 31.10.2013
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných prosostů.pdf (764,8 kB) 24.9.2013 19.11.2013
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf (441 kB) 24.9.2013 31.10.2013
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků.pdf (516,2 kB) 24.9.2013 31.10.2013
Záměr obce.pdf (467,4 kB) 18.9.2013 3.10.2013

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.pdf (6,7 MB)

15.8.2013 30.8.2013
Oznámení o záměru.pdf (4025134) 13.8.2013 28.8.2013

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů z důvodu období nadměrného sucha.PDF (6,2 MB)

26.7.2013  
Pozvánka na veřejné zasedání 29.7.2013.pdf (65,6 kB) 19.7.2013 29.7.2013
Celkové vyúčtování ceny stočného - Obec Úhřetice.pdf (1,4 MB) 28.6.2013 15.7.2013
Celkové vyúčtování ceny pro vodné a stočné - VS Chrudim.pdf (1,4 MB) 28.6.2013 15.7.2013
Veřejné zasedání 10.6.2013.pdf (66,8 kB) 3.6.2013 12.6.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko.pdf (3,3 MB) 29.5.2013 13.6.2013
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2012.pdf (1,6 MB) 29.5.2013 13.6.2013
Mimořádné veterinární opatření.pdf (2,2 MB) 21.5.2013 7.6.2013
Záměr obce.pdf (439 kB) 20.5.2013 12.6.2013
Veřejná vyhláška.pdf (2,8 MB) 25.4.2013 28.5.2013
Usnesení - dražba nemovitostí_16.4.2013_1301.pdf (136,7 kB) 22.4.2013 7.6.2013
pozvánka na veřejné zasedání 15. 4.2013.pdf (63,7 kB) 8.4.2013 15.4.2013
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2012.pdf (585,8 kB) 29.3.2013 15.4.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012.pdf (3168182)

29.3.2013 15.4.2013
Rozpočtové opatření č. 1-2012.pdf (1559698) 29.3.2013 15.4.2013
Rozpočtové opatření č. 2-2012.pdf (2187346) 29.3.2013 15.4.2013
Rozpočtové opatření č. 3-2012.pdf (3656291) 29.3.2013 15.4.2013
Návrh rozpočtu obce Úhřetice na rok 2012.pdf (1503996) 29.3.2013 15.4.2013
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012.pdf (44392) 29.3.2013 15.4.2013
Rozvaha k 31.12.2012.pdf (48277) 29.3.2013 15.4.2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN k 31.12.2012.pdf (66175) 29.3.2013 15.4.2013
Rozvaha příspěvkové organice k 31.12.2012.pdf (2209456) 29.3.2013 15.4.2013
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace k 31.12.2012.pdf (1687626) 29.3.2013 15.4.2013
Příloha účetní závěrky příspěvkové organizace k 31.12.2012.pdf (6402201) 29.3.2013 15.4.2013
Inventarizční zpráva.pdf (3105341) 29.3.2013 15.4.2013
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení .pdf (1,2 MB) 21.3.2013 5.4.2013
Určení termínu sčítání zvěře.pdf (261,9 kB) 7.2.2013 24.2.2013
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání zadání XVIIa. Změna územního plánu města Pardubic.pdf (218,2 kB) 4.2.2013 8.3.2013
Pozvánka na veřejné zasedání 28.1.2013.pdf (66,6 kB) 21.1.2013 28.1.2013
Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta.pdf (576,4 kB) 15.1.2013 28.1.2013
Záměr obce - bezúplatný převod.pdf (410 kB) 8.1.2013 28.1.2013
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta.pdf (714,6 kB) 21.12.2012 28.1.2013
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise v obci Úhřetice.pdf (555,8 kB) 17.12.2012 28.1.2013
Kalkulace ceny stočného na rok 2013.pdf (615,4 kB) 12.12.2012 27.12.2012
Veřejná vyhláška o přístavbě bytových jednotek a rozšíření provozovny čp. 34.pdf (2,2 MB) 12.12.2012 27.12.2012
pozvánka na veřejné zasedání 10.12.2012.pdf (65,2 kB) 3.12.2012 10.12.2012
Vyúčtování ceny vodného a stočného.pdf (2,5 MB) 30.11.2012 17.12.2012
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.pdf (487,7 kB) 26.11.2012 28.1.2013
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.pdf (479,3 kB) 26.11.2012 28.1.2013
Záměr obce - prodej pozemku.pdf (438,2 kB) 26.11.2012 10.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013.pdf (1,6 MB) 23.11.2012 10.12.2012
Návrh rozpočtu na rok 2013 - Mikroregion.pdf (960,3 kB) 21.11.2012 6.12.2012
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.PDF (531,7 kB) 12.11.2012 28.1.2013
Dražební vyhláška.PDF (1,5 MB) 31.11.2012 28.11.2012
Oznámení o době a místě konání voleb.PDF (486,3 kB) 27.9.2012 22.10.2012
Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení.PDF (1,9 MB) 27.9.2012 11.10.2012
Upozornění k odstraňování stromoví.PDF (783,3 kB) 27.9.2012 28.11.2012
Metanol Krajská hygienická stanice -  informace obcím.pdf (195,2 kB) 21.9.2012 5.10.2012
Vyhláška č. 1-2012.PDF (3,4 MB) 21.9.2012 5.10.2012
Vyhláška č. 2-2012.PDF (2 MB) 21.9.2012 5.10.2012
Výběrové řízení č. HPUR-238-2012 - 6. kolo.PDF (680,7 kB) 20.9.2012 19.10.2012
Zastupitelstvo 17.9.2012.pdf (65 kB) 10.9.2012 18.9.2012
Oznámení o zahájení řízení.PDF (1,1 MB) 30.8.2012 13.9.2012
Informace volebním stranám.PDF (500,7 kB) 28.8.2012 22.10.2012
Návrh výroku územního rozhodnutí.PDF (2,9 MB) 21.8.2012 5.9.2012
Veřejná vyhláška.PDF (1,1 MB) 25.7.2012 8.8.2012
Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2011.PDF (1,8 MB) 29.6.2012 13.7.2012
Vyúčtování ceny stočného za rok 2011.PDF (1,4 MB) 25.6.2012 9.7.2012
Nařízení státní veterinární správy.PDF (2 MB) 20.6.2012 4.7.2012
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Chrudimsko.PDF (2,3 MB) 6.6.2012 21.6.2012
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.PDF (3,7 MB) 29.5.2012 19.7.2012
Pozvánka na veřejné zasedání 4. 6. 2012.pdf (67,7 kB) 28.5.2012 4.6.2012
Výběrové řízení č. HPUR-141-2012 - 5. kolo.PDF (702,7 kB) 25.5.2012 21.6.2012
Záměr obce.PDF (424,1 kB) 18.5.2012 4.6.2012
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby ČOV.PDF (5,7 MB) 19.4.2012 4.5.2012
Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí.PDF (494,6 kB) 10.4.2012 17.5.2012
pozvánka na veřejné zasedání 19. 3. 2012.pdf (70 kB) 12.3.2012 26.3.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.PDF (3,5 MB) 17.2.2012 2.3.2012
Závěrečný účet obce za rok 2011.PDF (2,7 MB) 17.2.2012 2.3.2012
Informace o odstávce vodovodního řadu.PDF (1 000 kB) 13.2.2012 29.2.2012
Veřejná vyhláška ČOV a splašková kanalizace - Úhřetice.PDF (2,2 MB) 13.2.2012 27.2.2012
Určení temínu sčítání zvěře.PDF (1,4 MB) 30.1.2012 25.2.2012
Změna č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.PDF (2 MB) 23.12.2011 6.1.2012
Vodovody a kanalizace Pardubice a. s. .PDF (373,8 kB) 21.12.2011 4.1.2012
Pozvánka na veřejné zasedání 27. 12.pdf (62,4 kB) 20.12.2011 27.12.2011
Záměr obce.PDF (450,6 kB) 20.12.2011 3.1.2012
Kalkulace ceny stočného na rok 2012.PDF (581,6 kB) 16.12.2011 30.12.2011
Závěr zjišťovacího řízení Veran likvidace autovraků.PDF (2,7 MB) 13.12.2011 27.12.2011
Veřejná vyhláška oznámení o vydání změny č. 3 UPO Úhřetice.PDF (1 MB) 9.12.2011 23.12.2011
Pozvánka na zastupitelstvo 9.12.pdf (46,5 kB) 2.12.2011 9.12.2011
Cena pro vodné a stočné.PDF (2,6 MB) 30.11.2011 14.12.2011
Závěr zjišťovacího řízení Krounka, Kutřín, výstav. poldru.PDF (8,4 MB) 24.11.2011 8.12.2011
Návrh rozpočtu obce Úhřetice na rok 2012.PDF (1,4 MB) 18.11.2011 9.12.2011
Zjišťovací řízení - Veran s.r.o.PDF (1,3 MB) 18.11.2011 2.12.2011
Mikroregion Chrudimsko - návrh rozpočtu na rok 2012.PDF (652,3 kB) 16.11.2011 1.12.2011
Zahájení zjišťovacího řízení - Krounka, Kutřín.PDF (1,2 MB) 1.11.2011 15.11.2011
Program rozvoje Pardubického kraje - STANOVISKO.PDF (4,3 MB) 1.11.2011 15.11.2011
upozornění pro občany.pdf (1,9 MB) 27.10.2011 21.12.2011
Veřejné výběrové řízení.PDF (1,5 MB) 21.10.2011 1.12.2011
Veřejná vyhláška.PDF (751,6 kB) 18.10.2011 1.11.2011
Rozhodnutí - stavební povolení .PDF (4,7 MB) 14.10.2011 31.10.2011
Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení .PDF (8,6 MB) 12.10.2011 27.10.2011
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.PDF (642,3 kB) 30.9.2011 15.11.2011
Usnesení 108 EX 1128-08.PDF (1,2 MB) 26.9.2011 27.10.2011
Zahájení opakovaného řízení o změně č. 3 UPN Úhřetice.PDF (657,5 kB) 22.9.2011 16.11.2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení.PDF (1,2 MB) 20.9.2011 4.10.2011
Pozvánka na veřejné zasedání 26.9.2011.pdf (72,5 kB) 19.9.2011 27.9.2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení - zámečnictví Řivnáč.PDF (1,8 MB) 16.9.2011 30.9.2011
Záměr obce - směna pozemku parc. č. 1265 k. ú. Úhřetice.PDF (526,2 kB) 1.9.2011 15.9.2011
Geodetické práce.PDF (1,4 MB) 30.6.2011 15.7.2011
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné za rok 2010 obec Úhřetice.PDF (896,3 kB) 30.6.2011 14.7.2011
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2010 VS Chrudim.PDF (1,1 MB) 30.6.2011 14.7.2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby - zámečnictví Řivnáč a obytný soubor Úhřetice.PDF (6,6 MB) 12.7.2011 26.7.2011 
Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení.PDF (2,1 MB) 7.6.2011 21.6.2011 
Návrh závěrečného účtu a zpráva o výsledku přezkumu hospodaření Mikroregionu Chrudimsko.PDF (2,4 MB) 26.5.2011 9.6.2011 
Záměr obce.PDF (532,8 kB) 5.5.2011 19.5.2011 
Rozhodnutí - prodloužení těžby cihlářských surovin.PDF (1,5 MB) 23.5.2011 6.6.2011 
Dražební vyhláška.PDF (2,3 MB) 16.5.2011 15.6.2011 
Pozvánka na veřejné zasedání 23. 5. 2011.pdf (69,6 kB) 16.5.2011 27.5.2011 
Dražba 23.6.2011.PDF (1 MB) 16.5.2011 23.6.2011 
Nařízení č 3_2011 Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj - mimořádná veterinární opatření - včely.PDF (1,4 MB) 13.5.2011 27.5.2011 
TI_Kraj sjednotil poskytování pohotovosti.pdf (181,1 kB) 2.5.2011 9.6.2011 
Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Wienerberger cihlářský průmysl.PDF (1,2 MB) 2.5.2011 16.5.2011 
Veřejná vyhláška - Finanční úřad v Chrudimi.PDF (435,2 kB) 22.4.2011 30.5.2011 
Nabídka pozemků určených k převodu.PDF (5,6 MB) 4.4.2011 4.5.2011 
Závěr zjišťovacího řízení.PDF (2,5 MB) 28.3.2011 11.4.2011 
Výběrové řízení č. HPUR_47_2011- 4. kolo.PDF (1 MB) 16.3.2011 11.4.2011 
Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.PDF (938 kB) 8.3.2011 11.4.2011 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011.PDF (1,8 MB) 8.3.2011 11.4.2011 
Záměr obce.PDF (404,4 kB) 1.3.2011 15.3.2011 
Závěrečný účet obce 2010.pdf (129,9 kB) 28.2.2011 15.3.2011 
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření obce Úhřetice za rok 2010.PDF (2,1 MB) 14.2.2011 15.3.2011 
pozvánka na veřejné zasedání 16. 2. 2011.pdf (67,8 kB) 9.2.2011 17.2.2011 
veřejná nabídka pozemků určených k prodeji.pdf (170,2 kB) 2.2.2011 15.3.2011 
Nabídka pozemků určených k převodu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR.PDF (478,8 kB) 2.2.2011 15.3.2011 
Dražba 24.2.2011.PDF (738,8 kB) 28.1.2011 23.2.2011 
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí.PDF (6,2 MB) 24.1.2011 9.2.2011 
Sčítání zvěře_2011.pdf (86,3 kB) 5.1.2011 24.1.2011 
Obecně závazná vyhláška č. 1-2010 o místních poplatcích.pdf (3,9 MB) 23.12.2010 6.1.2011 
Návrh rozpočtu na rok 2011- Mikroregion.PDF (1,1 MB) 30.11.2010 14.12.2010
Veřejná vyhláška SU-2059-10-JHo oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.PDF (2,5 MB) 17.12.2010 3.1.2011 
Dražba 13.1.2011 v 11 hod .PDF (486,2 kB) 15.12.2010 13.1.2011 
Pozvánka na veřejné zasedání 22. 12.pdf (68,6 kB) 15.12.2010 23.12.2010 
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o ÚPN Úhřetice změna č. 3.PDF (652,5 kB) 14.12.2010 2.2.2010 
Metodický pokyn č. 1-2010.PDF (1,3 MB) 10.12.2010 28.12.2010 
Příkaz č. 36-2010.PDF (1,1 MB) 10.12.2010 28.12.2010 
Výběrové řízení č. HPUR 239 2010 - 3. kolo.PDF (625,4 kB) 8.12.2010 12.1.2011 
Návrh rozpočtu na rok 2011.pdf (96,2 kB) 8.12.2010 22.12.2010 

Komentář k ceně vodného a stočného na rok 2011.PDF (1,7 MB)

30.11.2010 23.12.2010 

Závěr zjištovacího řízení.PDF (1,8 MB)

24.11.2010 10.12.2010 

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Úhřetice 4.11.2010.pdf (580,2 kB)

27.10.2010 5.11.2010 

Zahájení zjišťovacího řizení záměru zařazeného v kategorii II - podniková čerpací stanice.PDF (1,2 MB)

22.10.2010 5.11.2010 

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 1. 10.2010.PDF (1,8 MB)

20.10.2010 23.12.2010 

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010.PDF (1,9 MB)

16.10.2010 5.11.2010 

DRAŽBA 4.11.2010.pdf (1,1 MB)

14.10.2010 5.11.2010 

Veřejná vyhláška - Rozhodnuti - Územní rozhodnutí.PDF (2,5 MB)

11.10.2010 26.10.2010 
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Úhřetice

30.9.2010

18.10.2010 
Pozvánka na veřejné zasedaní zastupitelstva konané 1.října 2010

23.9.2010

4.10.2010 
Rozhodnutí Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec

23.9.2010

7.10.2010 
Jmenovaní členů okrskové volební komise na neobsazená místa pro volby do zastupitelstev obcí ve volebním okrsku Úhřetice

15.9.2010

18.10.2010 

Veřejná vyhláška - SDĚLENÍ seznámení s podklady rozhodnutí.PDF (1 MB)

3.9.2010

20.9.2010 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č 1 obec Úhřetice pro volby do zastupetelstev obcí konané ve dnech 15 a 16 října 2010.PDF (863,6 kB)

3.9.2010 18.10.2010 
Informace volebním stranám o počtu a sídel volebních okrsků v obci Úhřetice pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15 a 16 října 2010.PDF (414,8 kB) 31.8.2010   18.10.2010

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou.PDF (1,5 MB)

26.8.2010  10.9.2010

Usnesení - Bod II usnesení č j 029 EX 535-03-43 ze dne 29 7 2010 správně zní.PDF (127,9 kB)

18.8.2010  6.9.2010

Záměr obce prodej pozemku parc. č 1093 k ú Úhřetice.PDF (56,8 kB)

18.8.2010  6.9.2010

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku.PDF (140,5 kB)

17.8.2010  2.9.2010

Usnesení o nařízení dražebního jednání.PDF (313,5 kB)

17.8.2010  6.9.2010

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15 a 16 října 2010.PDF (59,7 kB)

16.8.2010  18.10.2010

Výběrové řízení č HPUR 125 2010- 2 kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu.PDF (108,9 kB)

10.8.2010

 8.9.2010

Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.pdf (164,7 kB)

29.7.2010

 31.8.2010

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 21 7 2010 od 18 hod.pdf (162,8 kB)

14.7.2010

22.7.2010

Oznámení o zrušení plánovaného veřejného zasednání zastupitelstva 13 7 2010.PDF (56,9 kB)

9.7.2010

15.7.2010

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.PDF (50,8 kB)

9.7.2010

 30.7.2010

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.PDF (243,4 kB)

7.7.2010

26.7.2010

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konané v úterý 13 7 2010 od 18 hodin v kanceláři obecního úřadu.PDF (75,4 kB)

2.7.2010

9.7.2010

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.PDF (181,9 kB)

30.6.2010

21.7.2010

Veřejná vyhláška - Oznámení o převzetí separátů lesních hospodářských osnov.PDF (388,5 kB)

17.6.2010

7.7.2010

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Úhřetice konané ve středu 9 června 2010.pdf (50,2 kB)

2.6.2010

10.6.2010

Dražba.PDF (73,1 kB)

20.5.2010

23.6.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Chrudimsko za rok 2009 .pdf (261,8 kB)

19.5.2010

3.6.2010

Nabídku pozemku k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR.pdf (120,5 kB)

13.5.2010

 2.9.2010

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.PDF (72,5 kB)

13.5.2010

31.5.2010

Záměr obce prodej pozemku parc č 452-24 k ú Úhřetice.PDF (32,1 kB)

5.5.2010

24.5.2010

Oznámení o uložení písemnosti.PDF (379,2 kB)

30.4.2010

17.5.2010

Veřejná vyhláška VYDÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE.pdf (381,3 kB)

30.4.2010

18.5.2010

Veřejná vyhláška projednání návrhu zadání změny č 3 územního plánu obce Úhřetice.PDF (675,5 kB)

27.4.2010

2.6.2010

Veřejná vyhláška oznámení o vydání regulačního plánu Úhřetice západ.PDF (947,3 kB)

22.4.2010

11.5.2010

Veřejná vyhláška oznámení o vydání ÚP Úhřetice - změny č 2.PDF (931,3 kB)

22.4.2010

11.5.2010

Jmenování zapisovatele pro volby do Posl sněmovny Parlamentu ČR 2010.PDF (445,1 kB)

16.4.2010

13.5.2010

Opatření obecné povahy regulačního plánu Úhřetice západ.PDF (2,5 MB)

16.4.2010

3.5.2010

Opatření obecné povahy územního plánu obce Úhřetice - změna č 2.PDF (905,5 kB)

16.4.2010

3.5.2010

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Úhřetice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010.PDF (430 kB)

13.4.2010

13.5.2010

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů