Činnosti v obci

 

 Osvětová beseda

Osvětová beseda má 12 členů. Za rok 2009 se sešli 43x a měli 10 vystoupení. Osvětová beseda slaví jubilea členů za přítomnosti rodinných příslušníků. Členové mají nacvičené scénky z vlastní tvorby, zpívají písničky při harmonice. Byli pozváni na Zahrádkářkou výstavu do Svinčan a nemohli chybět při otevírání zrekonstruované hospody a hasičárny v Bořicích. Program na různá vystoupení při Setkání s důchodci v obci, v Hrochově Týnci a v Tuněchodech nacvičuje Marie Podaná, bývalá ředitelka MŠ. Při Mikulášské nadílce nesmí chybět rej čertíků. Tradiční náročné pásmo s živým betlémem, andílky, pastýři a Třemi králi je také velká práce paní Podané za hudebního doprovodu Lucky Flídrové. Dětské hlásky se uplatní při zpívání koled. Osvětová beseda se stará o ozvučení, osvětlení a samozřejmě o ustrojení stromu, ale také vaří punč a podává ho prokřehlé veřejnosti. Při povodních  Osvětová beseda vybrala v peněžní sbírce na Severní Moravu 10 tis. Kč.

 

Sbor pro občanské záležitosti

 

Sbor pro občanské záležitosti  pomáhá obci zajišťovat vítání nových občánků, oslavy výročí sňatku - stříbrné, zlaté, diamantové svatby, dále spolupracuje s obcí při zasílání gratulací a osobních návštěvách s dárkovým balíčkem při životních jubilejích.

 

Svaz žen

 

Svaz žen a TJ Sokol Úhřetice pomáhají obci při akcích jako je Mikulášská nadílka, pálení čarodějnic, posvícenská zábava,...

 

 

Kronika obce

 

Kroniku vede paní Eva Baťková

   

Knihovna

 

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu, Úhřetice čp. 36 -  bývalé promítárně - otevřena pro veřejnost v pondělí od 17.00 - 18.00 hod.

Vyhledávání

Kontakt

Obec Úhřetice Úhřetice 36
Úhřetice 538 32

ID : aqha3e6

IČO: 00271101

Číslo účtu: 78-9253430237/0100
469 694 148

 

Přečtěte si více o Czech POINTu

Služby Czech POINTu:

např. výpis z Katastru nemovitostí,

výpis z Rejstříku trestů